Spørgsmål til arbejdsgiverens/-lederens handlekraft og samvittighed overfor arbejdstageren:

Betaler det sig at opbygge? "hvor meget træner stjernerne og vandbærerne på Morten Olsens fodboldlandshold?, på Anja Andersens "dreamteam" håndboldhold? eller Bjarne Riis´Tourde France cykelhold? for at yde deres bedste.

Betaler det sig at vedligeholde? "hvorfor sender jeg regelmæssigt min bil til service"? Når den er slidt eller rustet op er det alligevel for sent! Det kunne måske betale sig at forebygge fremfor at udskifte?

Betaler det sig at tage ansvar for sit eget (hinandens) helbred? "hvad gør jeg egentligt selv ved det "hylster" (bevægeapperatet) vi kun én gang i livet har fået stillet til rådighed til at bevæge os rundt og udføre krævende livsopgaver først og fremmest for vor egen  og ind imellem de andres skyld"?

 
Brug professionel erhvervszoneterapi til at opnå en individuel, effektiv medarbejdertræningstilstand  i forhold til arbejdsopgavernes belastningskrav og undgå sygefravær på arbejdspladserne  - det betaler sig, og udløser trivsel og velvære på arbejdspladsen.


Sygefravær er et stadigt stigende problem på danske arbejdspladser. Især ensidigt gentagne arbejdsrutiner er årsag til de fleste arbejdsskader, som medfører sygefravær. De fleste fysiske og psykiske belastnings- skader fører ligeledes til sygefravær, som imidlertid kan reduceres betydeligt ved rettidig indgriben og omhyggelig behandling. Det betyder konkret, at investering i en strategisk plan for terapeutisk personale- pleje så rigeligt kan betale sig både økonomisk, men også - og mindst lige så værdifuldt - i forbindelse med medarbejdernes trivsel og velvære. Hver investeret krone vil normalt være tilbagebetalt inden for ½ år og på længere sigt, 1-3 år, vil gennemsnitsbesparelsen svare til 3-4 kroner pr. investeret krone.

Til trods for mange politiske og socialøkonomiske tiltag er sygefraværet paradoksalt nok fortsat stigende med en vækstrate på over 20% p.a., som det efterhånden har været tilfældet over en periode på mere end 20 år. I konkrete tal betyder det nu, at der konstant er mere end 140.000 sygemeldinger på danske arbejdspladser om året, hvilket koster samfundet og erhvervslivet et flercifret milliardbeløb og repræsenterer en af de værste trusler for
velfærdssamfundets fremtid – ikke mindst i de kommende årtier, hvor Danmark og EU oplever en stor afgang af ældre fra og en meget mindre tilgang af unge til arbejdsmarkedet.

Det er en klar og synlig trend som et ansvarligt politisk og erhvervsøkonomisk landskab ikke kan eller bør sidde overhørigt. Tværtimod bør man skærpe opmærksomheden omkring de mange kreative og virkningsfulde løsningsmuligheder til projekt ”Den Sunde Arbejdsplads” som udbydes af forskellige terapeutgrupper enten via brancheforeninger eller private sundhedsvirksomheder.

Høje Bøge Klinikkens erhvervskoncept:
I perioden 1998 – 2000 var jeg ansat som ansvarlig koordinator for den internationale zoneterapi-konference, RIEN 2000, og med særligt ansvar for et af konferencens væsentlige emner: ”zoneterapiens fremtid som terapeutisk vinkel på arbejdsmarkedets og samfundets problemer med sygefravær”. Herefter var jeg inspireret til at arbejde videre med de markante muligheder denne synsvinkel lagde for dagen og en international afdækning af tilsvarende problemer/erfaringer førte til et tæt samarbejde med det israelske sundhedssystem – Macabi – ledet af adm.overlæge dr. Ilan Eldar, som havde påvist signifikante resultater ved et tværfagligt samarbejde i sundhedscentre, som også har udviklet sig til et koordineret uddannelsessystem for alternative (komplementære) behandlingsformer og de etablerede lægefaglige uddannelser. På den baggrund påtog Skandinavisk Forening for Zoneterapeuter, SFZ, sig udviklingssamarbejdet omkring den særligt uddannede erhvervszoneterapeut, den Professionelle erhvervsZoneterapeut, samt etableringen af en jobformidlings-organisation. Jeg var ansvarlig for dette projekt under SFZ fra 2002-2006. Andre offentlige og private virksomheder kan i dag opnå fordelen af de praktiske erfaringer, der er høstet gennem mere end 7 års samarbejde med og behandling af medarbejdere i Post Danmark.

Strategisk behandleraftale
Høje Bøge Klinikken har udviklet en erhvervsorganisation blandt samarbejdende alternative behandlere, ABA.Z (Alternativ Behandling af Arbejdsskader.Zoneterapeuter) med det formål at bearbejde livsholdninger med øget velvære og trivsel på arbejdspladserne samt væsentligt reduceret sygefravær. Dette sker gennem virksomhedsaftaler efter følgende

OVERORDNEDE PRINCIPPER OG REGLER:

Faglighed:

  • alle terapeuter er RAB godkendte og er specialuddannede med mindst 124 lektioner i behandling af overbelastningsskader
  • der er tilknyttet en erfaren faglig og kommerciel supervisor/konsulent til alle aftaler

 

Aftaleperiode: - minimum 1 år
Behandlingssted: - på godkendt klinik for erhvervszoneterapi
- i godkendte lokaler på arbejdspladsen
Behandlingsmoduler (bm): - 1 modul = 4 timer, min 4/max 6 behandlinger pr. bm
- minimum 1 bm pr. uge pr. viksomhed

Priser ekskl. moms
Hverdage Pr. modul   Helligdage Pr. modul
6.00 – 10.00
 
2800,00
 
6.00 – 10.00
 
4050,00
10.00 – 14.00
 
2250,00
 
10.00 – 14.00
 
4050,00
14.00 – 18.00
 
2250,00
 
14.00 – 18.00
 
4050,00
18.00 – 22.00
 
3375,00
 
18.00 – 22.00
 
4050,00

Opsigelse: ½ års varsel til den 1. i en md
Fradragsret: efter gældende skatteregler (fradragsberettigelse efter opfyldelse af særlige lovkrav samt ligningsrådsafgørelser)
Tvistigheder: afgøres ved almindelig voldgift
 


08/08 2007
PostDanmark opsiger 10 år gammel... Læs mere

22/05 2005
Det er på tide, at virksomhederne også fokuserer på stress, når de udarbejder personalepolitikken. Det gøt en forskel på bund... Læs mere

22/05 2005
En sammenfletning af viden om biologiske og psykologiske mekanismer bag stress og livskvalitet. Care+Cure Partner anvender WH... Læs mere

Se komplet liste