08/08 2007
Orientering Nr. 1

PostDanmark opsiger 10 år gammel aftale om medarbejderpleje

Med et kortfattet brev dateret den 28. juni 2007 og uden konkret begrundelse meddelte HR-Chef Lars Jørgensen kort og godt:

Citat: ”Efter gennemgang af vore velfærdstilbud med henblik på, at optimere udnyttelsen af disse, skal jeg beklageligvis meddele dig, at vi har valgt at stoppe ordningen med betalte behandlinger pr. 1/8-07.” …”Behandlinger der foretages efter denne dato vil således ikke længere blive dækket af Post Danmark, men skal betales af den enkelte medarbejder selv, såfremt denne ønsker at fortsætte behandlingerne…. ”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet”. citat slut.

Det var med mistro, nærmest vantro, jeg modtog denne lakoniske meddelelse. Efter 10 års samarbejde uden andre end positive tilkendegivelser havde jeg nærmere indstillet mig på en ”mini-jubilæums”-tak for en indsats med tilfredsstillende resultater (f.eks..dokumenterede besparelser på sygefravær) og et fortsat udviklende samarbejde også de næste 10år.

Sagen i egen hånd – på fod med postmedarbejderne

Mine 10 år med postmedarbejdere på briksen, har givet mig så meget både menneskeligt og fagligt, at jeg ikke kunne drømme om ikke at forsøge at finde en vej til at forsætte. Når man nu skal indføre ”brugerbetaling” er prisen naturligvis en afgørende faktor. Da jeg i forvejen har forskellige priskategorier, tilbyder jeg alle postmedarbejdere rabat på min officielle prisliste på fra 25% - 45%. Hør mere om det på telefon 62201072 eller læs mere på min hjemmeside www.hojeboge.dk under rubrikken Care+Cure Partner. Her vil du også løbende kunne holde dig informeret om behandlingssted og –tider.22/05 2005
En STRESSPOLITIK betaler sig

Det er på tide, at virksomhederne også fokuserer på stress, når de udarbejder personalepolitikken. Det gøt en forskel på bundlinjen.

"Virksomhederne skal vænne sig til at udvikle en stresspolitik for medarbejderne på lige fod med alkohol- og rygepolitik", siger overlæge Bo Netterstrøm fra arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød Sygehus.

Han opfordrer virksomhedslederne til at tage problemerne omkring stress og dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen alvorligt.

I modsætning til ryge- og alkoholpolitikken vedrører stresspolitikken alle på arbejdspladsen. Medarbejderne kan sagtens tage initiativet til at sætte fokus på stress, men det er vigtigt at virksomhedsledelsen bakker op og vælger at bruge de ressourcer, der skal bruges på det - de er nemlig givet godt ud.

Inden for forskerverdenen er man begyndt at erkende, at problemerne omkring dårligt arbejdsmiljø typisk skyldes stress. Man har et godtd udgangspunkt til at få gjort noget ved problemerne, når man har identificeret årsagerne.

En ordentlig stresspolitik afhænger af situationen på den pågældende arbejdsplads, men der er visse grundelementer. Blandt dem er klare regler for, hvordan medarbejderne får reel indflydelse på deres arbejdssituation og -byrde, en klar rollefordeling blandt kollegerne samt muligheden for at kunne gå til ledelsen og stole på, at den tager ens bekymringer alvorligt.

Blandt flere private virkomheder som allerede set fordelene i at have en stresspolitik kan nævnes Dansk Shell, Novo Nordisk og Irma. De har fået øjnene op for, at det gør en forskel på bundlinjen, når man målrettet satser på en reduktion af sygefraværet. De offentlige virksomheder halter desværre endnu langt bagefter.

kilde. Politikken 04/0522/05 2005
Stress og livskvalitet

En sammenfletning af viden om biologiske og psykologiske mekanismer bag stress og livskvalitet. Care+Cure Partner anvender spørgeskemaer baseret på WHO´s diagnosesystem. 

Psykometri betyder at måle en psykisk tilstand eller lidelse ved hjælp af standardiserede spørgsmål.

Som velfærdstatens første filosof mente englænderen Jeremy Bentham (1748-1832), at hve enkelt borger skulle opnå et psykisk velbefindende, som var det optimale for ham eller hende inden for samfundets økonomiske og kulturelle rammer. Det betød ikke, at alle borgere nødvendigvis skulle have samme velbefindende. Bentham var også blandt de første, som forsøgte at måle det subjektive velbefindende, som han definerede som: "forskellen mellem summen af al slags glæde og summen af al slags smerte, som det enkelte menneske oplever inden for en given tidsperiode".

Det var imidlertid først i løbeet af 1930´erne, at det blev moderne at måle patientens velbefindende ved hjælp af spørgeskemaer. Disse skemaer blev ofte kaldt Likert-spørgeskemaer efter den amerikanske psykolog R. Likert, som i 1932 udgav den første videnskabelige artikel om brugen af spørgeskemaer som måleinstrument. I dag kender vi bedst sådanne spørgeskemaer fra befolkningsundersøgelser (udført af analyseinstiutter som fx Gallup), som måler borgernes holdninger til dette eller hint.

I den medicinske verden blev spørgeskemaer anerkendt som videnskabelige instrumenter i 1969. Livskvalitetsdebatten i 1970´erne  satte særlig gang i undersøgelser over, hvilke spørgsmål som bedst kunne sige noget om patienternes livskvalitet. Selv om mange spørgeskemaer er startet med over 100 spørgsmål, har det igen og igen vist sig, at man kan nøjes med omkring 5-20 spørgsmål, idet mange spørgsmål indholdsmæssigt er sammenfaldende og derfor ikke giver ekstra information.

Der er især 6 områder, som er vigtige at få belyst ved måling af patientens sundhedsrelaterede livskvalitet med korte spørgeskemaer. Det er det fysiske, det forstandsmæssige, det følesesmæssige, det sociale, det økonomiske og det personlighedsmæssige.

CARE+CURE Partner bruger WHO´s spørgeskema til at måle virkningen af behandlingen.

kilde: Psykiatrifondens Forlag, Stress og livskvalitet.21/05 2005
"Menneskeføde" af Thor Nørretranders

Løsningen på OVERVÆGTENS PROBLEM er at vende tilbage til en kost, der minder mere om det vi spiste før vi selv tog magten over afgrøderne.

Videnskabsforfatter Tor Nørretranders har netop udgivet en veldokumenteret og provokerende bog, "Menneskeføde", om det globale fedmeproblem. Han nægtede at hoppe fra kur til kur, fra råd til råd , evigt dansende efter kostprofeternes og ernæringsforskernes piber. Der er sket en revolution indenfor ernæringsforskningen i de seneste 10 år, ja faktisk mere end en. Konkurrerende skoler slås om sandheden i en grad, der har fået en forsker til at betegne dette videnskabelige felt som "balkaniseret" - præget af heftige stridigheder og fejder mellem uforsonlige grupper.

To Nørretranders havde ikke svært ved at se, hvem han troede på. Det stod ham hurtigt klart hvad han skulle gøre, og det gjorde han med den ønskede effekt. Han tabte 15 kg.

Jeg vil på det kraftigste anbefale bogen som er et forbløffende stykke kultur- og samfundshistorie. Det er samtidig en munter og madglad vejviser tilbage til normalvægten.

  

 

 21/05 2005
Helsevagten

Hent MOTIVATION OG INSPIRATION med "HELSEVAGTEN" til et sundere liv. Få professionel rådgivning fra Høje Bøge Klinikken.

I løbet af de sidste 20-30 år har dårlige spisevaner og for lidt motion medført, at mange vejer for meget og føler sig dårligt tilpas. Mange mennesker holder ikke af deres krop. Overvægt og relaterede helbredsproblemer, f.eks. hjerte- karsygdomme eller diabetes, hører i dag til de mest almindelige folkesygdomme i verden.

Helsevagen lover ikke mirakler. Forvent ikke, at du vil være i stand til at tabe dig 5 kg på en uge eller 10 kg på en måned og derefter kunne holde denne vægt. Ti gengæld vil Helsevagten sandsynligvis kunne hjælpe dig med at ændre dine spisevaner og lære dig at spise rigtigt, så din krop får den næring, som den behøver. Efter et stykke tid vi du lære, hvordan du skal spise for at tabe dig, holde eller forøge din vægt.

Du  behøver ikke at bruge helsevagten hver dag, men de dage, hvor du bruger programmet, bør du bruge det rigtigt. For at du skal få succes med at styre din vægt, skal du huske at indtaste ALT, hvad du har spist og drukket i løbet af dagen. Hvis du spiser ude, bør du skrive ned, hvad du har spist og indtaste det i programmet, når du kommer hjem. Husk også at notere dagens motion.

Når du på lidt længere sigt bliver "gode venner" med helsevagten, har du stor chance for at undgå ernæringsrelaterede problemer. Du vil langt bedre være i stand til at opnå den kropsvægt, som du ønsker dig, så du kan blive gladere og opnå større velbefindende.  


08/08 2007
PostDanmark opsiger 10 år gammel... Læs mere

22/05 2005
Det er på tide, at virksomhederne også fokuserer på stress, når de udarbejder personalepolitikken. Det gøt en forskel på bund... Læs mere

22/05 2005
En sammenfletning af viden om biologiske og psykologiske mekanismer bag stress og livskvalitet. Care+Cure Partner anvender WH... Læs mere

Se komplet liste