STRESS
Den østrigske læge Hans Selye begyndte i 1930´erne sin banebrydende forskning i stress. Gennem forsøg med rotter beskrev Selye en række sygelige forandringer i kroppen som reaktion på stress. Han opstillede den teori, at stressreaktionen er en indbygget mekanisme, der træder i kraft, hver gang der stilles krav til os, og som derfor er en forsvarsreaktion med en beskyttende og tilpasningsmæssig funktion. Hans Selye har i sin forskning defineret tre forskellige stressfaser: alarmfasen, resistensfasen og udmattelsesfasen.Alarmfasen
Alarmfasen er en af kroppens første forsvarsmekanismer, når du oplever en uventet eller chokerende situation. En akut krisesituation, som ikke er blevet bearbejdet, sætter sig fast som et chok i kroppen og nedbryder immunforsvaret gennem forbrug af en mængde vitaminer og mineraler, som derfor også tærer på energien.

Resistensfasen

Resistensfasen deles op i modstandsstadiet og den kroniske modstand. I modstandstadiet bearbejder kroppen en akut hændelse intellektuelt uden at bearbejde den følelsesmæssigt. Efter at have befundet sig i modstandsstadiet i lang tid – måske år eller årtier – overgår den gradvist og uden man mærker det til en kronisk modstand. Den opleves som tiltagende træthed og en øgning af alle fysiske og psykiske symptomer. Kroppen får sværere ved at komme sig efter anstrengelser og lysten til aktiviteter og samvær med andre formindskes.

Udmattelsesfasen

Hvis man ikke har haft ressourcer til at restituere sig under de første to faser glider man over i udmattelsesfasen, hvor såvel fysiske som psykiske symptomer optræder meget markant.

I alle faser kan restitutionen afhjælpes med terapeutiske tilskud af vitaminer og mineraler som supplement til et regulerende behandlingsforløb afhængig af årsagsanalysen i forbindelse med antihomøostatiske faktorer.

Når der er ubalance i homøostasen, som betegner organismens indre ligevægt, skyldes det påvirkninger fra de antihomøostatiske faktorer, som inddeles i følgende kategorier:

  1. Psykiske faktorer: åndelige påvirkninger (religiøse og livsfilosofiske spørgsmål)
  2. Konstitutionelle faktorer: medfødte, genetiske, arvelige
  3. Mikrobiologiske faktorer: bakterier, virus, svampe, som forårsager infektioner og forgiftninger
  4. Kemiske faktorer:
    A. mangeltilstande (vitaminer, mineraler, essentielle fedtsyrer m.m)
    B. forgiftninger (miljøforurening, stimulanser, medicin m.m.)
  5. Fysiske faktorer: mekaniske skader, manglende frisk luft, og motion og søvn samt skadelige bestrålinger, radioaktivitet m.m.
Vi er alle løbende udsat for disse antihomøostatiske faktorer, og det er forholdet mellem disse og den enkeltes regulationskapacitet, som bestemmer helbredstilstanden.
 


08/08 2007
PostDanmark opsiger 10 år gammel... Læs mere

22/05 2005
Det er på tide, at virksomhederne også fokuserer på stress, når de udarbejder personalepolitikken. Det gøt en forskel på bund... Læs mere

22/05 2005
En sammenfletning af viden om biologiske og psykologiske mekanismer bag stress og livskvalitet. Care+Cure Partner anvender WH... Læs mere

Se komplet liste