AURICULOTERAPI
Auriculo betyder øre på fransk, og terapi betyder behandling, så det er en akupunkturbehandling, der bruger ørets microsystemer. Auriculoterapien blev i midten af det 20. århundrede tilfældigt genopdaget af den franske ingeniør/ biolog / læge Paul Nogier. Sammen med en kreds af lægeforskere kortlagde han en præcis kropsafbildning i øret, og beskrev det i sin evigt aktuelle bog: »Mennesket i øret«. Denne genopdagelse tiltrak kineserne. Kulturrevolutionens tusinde »barfodslæger« havde netop brug for en akupunkturform, der var nem at lære. Efter præsident Nixons besøg i Kina, bragte amerikanerne den i løbet af 60´erne til Californien, hvor den blev genkendt af franske læger på studierejse og bragt hjem og på ny præsenteret i Frankrig. Her blev den så populær, at mindst hver tiende franske praktiserende læge anvender den i sin praksis som supplerende diagnostisk eller terapeutisk teknik. I 1990 blev auriculoterapien anerkendt af W.H.O. (Verdens Sundheds Organisationen) som diagnostisk og terapeutisk behandlingsform, og spreder sig nu over hele verden, hvor dr. Paul Nogiers søn dr. Raphaël Nogier rejser rundt og underviser.AURICULOTERAPI

POSTUROLOGI
En særlig gren af auriculoterapien er posturologien, som er læren om det toniske posturologiske system - en neurologisk videnskab hvis anvendelse og udbredelse især tilskrives den franske læge, professor, dr. med. Michelle Marignan. Posturologi beskæftiger sig med behandling af smerter og forstyrrelser i bevægeapparatet især med udgangspunkt i hvirvelsøjlen (rygsøjlen). Menneskets oprejste stilling er muliggjort af normal spænding i de toniske muskler, der holder reaktionen af vores tyngdepunkt på et bestemt areal under fødderne.Hos et normalt individ er det posturologiske system ekstremt fint reguleret. Arealet på gulvet, afbildet af et stående individ i statisk stilling, er mindre end 200 mm2, dvs, at et stående individ opfører sig som et omvendt pendul, som bevæger sig i en kegle på 4°.

Muskeltonus reguleres fra oplysninger til hjernen fra tre områder

1) øjestilling i øjenhulen 2) bidfunktion 3) fodstilling

som kan behandles posturologisk med varig effekt. Da de toniske muskler er centralt regulerede, vil der derimod aldrig være langvarig effekt af behandling med massage eller anden form for manipulation. Ved posturologiske problemer er symptomerne smerter i bevægeapparatet, ustabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser (sansnings-). Afhængig af den posturologiske undersøgelses diagnosering indebærer behandlingen øjne/syn, øreakupunktur, genoptræning, behandling af bidfunktionens funktionelle problem med øreakupunktur, mens mekaniske problemer reguleres af tandlægen. Fodstillingen behandles næsten aldrig mekanisk men elektronisk med en lille chip, eventuelt suppleret med små indlæg på 2-4 mm med proprioceptiv genoptræningseffekt.

Den oprejste kropsstilling skyldes den multiplekse aktivitet i nervesystemet, og er en af de sidst erhvervede funktioner, som endnu er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner hos mennesket. Derfor er evnen til at stå oprejst meget sårbar, hvilket forklarer en høj frekvens af dysfunktioner.

Nyttigt link:
Dr. med. Michelle Marignan: www.posturo.com

 


08/08 2007
PostDanmark opsiger 10 år gammel... Læs mere

22/05 2005
Det er på tide, at virksomhederne også fokuserer på stress, når de udarbejder personalepolitikken. Det gøt en forskel på bund... Læs mere

22/05 2005
En sammenfletning af viden om biologiske og psykologiske mekanismer bag stress og livskvalitet. Care+Cure Partner anvender WH... Læs mere

Se komplet liste